جدید کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

علمی و فرهنگی-پورنگ

محصول جدید

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن نویسنده: دیوید کلارک ترجمه: پورنگ توسط نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است.

450,000 ریال

علوم اجتماعی
دیوید کلارک
حمید پورنگ
علمی و فرهنگی
978-600-121-766-1
472
3
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن نویسنده: دیوید کلارک ترجمه: پورنگ توسط نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط