جدید کتاب توسعه اجتماعی نظریه و اقدام

کتاب توسعه اجتماعی نظریه و اقدام

علمی و فرهنگی-فیروزآبادی

محصول جدید

کتاب توسعه اجتماعی نظریه و اقدام اثر جیمز میجلی ترجمه احمد فیروزآبادی، حمیده دباغی نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است

500,000 ریال

علوم اجتماعی
جیمز میجلی
احمد فیروزآبادی، حمیده دباغی
علمی و فرهنگی
978-600-436-780-6
465
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب توسعه اجتماعی نظریه و اقدام

کتاب توسعه اجتماعی نظریه و اقدام

کتاب توسعه اجتماعی نظریه و اقدام اثر جیمز میجلی ترجمه احمد فیروزآبادی، حمیده دباغی نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است

مــحصولات مرتبط