جدید کتاب چرا انسان ها شورش می کنند

کتاب چرا انسان ها شورش می کنند

پژوهشکده مطالعات -مرشدی زاد

محصول جدید

کتاب چرا انسان ها شورش می کنند اثر تد رابرت گر ترجمه علی مرشدی زاده توسط نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شده است

420,000 ریال

علوم اجتماعی
تد رابرت گر
علی مرشدی زاده
پژوهشکده مطالعات راهبردی
978-964-90314-0-8
430
6
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب چرا انسان ها شورش می کنند

کتاب چرا انسان ها شورش می کنند

کتاب چرا انسان ها شورش می کنند اثر تد رابرت گر ترجمه علی مرشدی زاده توسط نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شده است

مــحصولات مرتبط