جدید کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد 2 بینشها و فنون

کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد 2 بینشها و فنون

پژوهشگاه علوم انسانی-ساروخانی

محصول جدید

400,000 ریال

علوم اجتماعی
باقر ساروخانی
پژوهشگاه علوم انسانی
978-964-426-39-5
523
1
1388
وزیری
گالینگور

نوشتن نقد و نظر

کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد 2 بینشها و فنون

کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد 2 بینشها و فنون

مــحصولات مرتبط