جدید کتاب دولت و جامعه مدنی

کتاب دولت و جامعه مدنی

اختران-میلانی

محصول جدید

200,000 ریال

علوم اجتماعی
آنتونیو گرامشی
عباس میلانی
اختران
128
1
1399
رقعی
شومیز

مفهو م جامعه مدنی که اخیرا در ایران به عنوان یک مبحث حساس سیاسی و جامعه شناختی مطرح شده دردهه ی جاری درسطح جهانی نیز توجه دوباره ی اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی را به خود جلب کرده است. آنان از این مفهوم برای بازنگری و بازسازی نظریه های سیاسی، اعم از چپگرا یا لیبرال و غیره بهره گرفته اند. نویسنده ی کتاب، خانم نیرا چاندوک، که استاد علوم سیاسی دانشگاه دهلی است و آثار متعددی درباره ی مسایل نظری سیاست هند و جهان پس از استعمار دارد، در این کتاب با بررسی و تحلیل و تفسیر ادبیات گسترده ای که در این زمینه وجود دارد تاریخچه ی شکل گیری و تکامل این مفهوم را دنبال می کند و به معرفی و نقد دیدگاههای گوناگون درباره ی آن می پردازند. او درباره ی رابطه ی حساس جامعه ی مدنی و دولت مو شکافی کرده و برداشتی زنده و پویا از جامعه ی مدنی ارائه می کند که در آن بر مشارکت دمکراتیک و پاسخگو بودن دولت تاکید شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب دولت و جامعه مدنی

کتاب دولت و جامعه مدنی

مــحصولات مرتبط