جدید کتاب بردگی تکنولوژی نوشته های گردآوری شده تئودور جان کازینسکی

کتاب بردگی تکنولوژی نوشته های گردآوری شده تئودور جان کازینسکی

روزنه-صالح

محصول جدید

625,000 ریال

علوم اجتماعی
دیوید اسکربینا
شاهو صالح
روزنه
978-622-234-191-6
370
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب بردگی تکنولوژی نوشته های گردآوری شده تئودور جان کازینسکی

کتاب بردگی تکنولوژی نوشته های گردآوری شده تئودور جان کازینسکی

مــحصولات مرتبط