جدید کتاب شخصیت های دشوار راهنمای عملی برای مدیریت رفتارهای آسیب زای دیگران و شاید خود شما

کتاب شخصیت های دشوار راهنمای عملی برای مدیریت رفتارهای آسیب زای دیگران و شاید خود شما

صابرین-راضی

محصول جدید

550,000 ریال

روانشناسی عمومی
اس.ارسون و ديگران
هلن مک گراث، هازل ادواردز
ویدا راضی
978-622-6665-22-3
376
1
1399
رقعي
شميز

نوشتن نقد و نظر

کتاب شخصیت های دشوار راهنمای عملی برای مدیریت رفتارهای آسیب زای دیگران و شاید خود شما

کتاب شخصیت های دشوار راهنمای عملی برای مدیریت رفتارهای آسیب زای دیگران و شاید خود شما

مــحصولات مرتبط