جدید کتاب نقش معلم در تربیت دینی

کتاب نقش معلم در تربیت دینی

حوزه و دانشگاه-داوودی

محصول جدید

کتاب نقش معلم در تربیت دینی اثر محمد داوودی. نشر حوزه و دانشگاه  منتشر شده است

500,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
محمد داوودی
حوزه و دانشگاه
9789647788359
1398
9
وزیری
شومیز

معلم نقش اساسی را در نظام آموزشی و تربیتی دارد که موفق بودن یا نبودن این نظام در دست پیدا کردن به اهداف خود تا اندازه زیادی بستگی به معلم دارد . در این کتاب نقش معلمان 

در تربیتی دینی بررسی شده است .  معلم ها در تربیت دینی چه نقشی دارند ؟ آیا الان در مقام عمل نقش شان را به خوبی اجرا می کنند؟  چگونه و با چه اقداماتی می‌توان بر کارآمدی معلمان در تربیت دینی دانش‌آموزان افزود؟ محور اصلی پژوهش این اثر، رسیدن به پاسخِ‌ قابل قبولی برای این سه پرسش است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب نقش معلم در تربیت دینی

کتاب نقش معلم در تربیت دینی

کتاب نقش معلم در تربیت دینی اثر محمد داوودی. نشر حوزه و دانشگاه  منتشر شده است

مــحصولات مرتبط