جدید کتاب درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی

کتاب درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی

دانژه-فربد

محصول جدید

کتاب درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی اثر دکتر محمدصادق فربد توسط انتشارات دانژه منتشر شده است.

600,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
دکتر محمدصادق فربد
دانژه
9789647932486
316
1400
4
وزیری
شومیز

آنچه که از مطالعه و بررسی تاریخی خانواده و نظام خویشاوندی نزد جوامع مختلف و در ادوار مختلف تاریخی نصیب ما می شود ، شناخت تفاوتها و گوناگونی هایی است که در زمینه های مختلف مربوط به ازدواج ، خانواده و خیشاوندی وجود دارد .

نوشتن نقد و نظر

کتاب درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی

کتاب درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی

کتاب درآمدی بر خانواده و نظام خویشاوندی اثر دکتر محمدصادق فربد توسط انتشارات دانژه منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط