جدید کتاب کاربست شفقت به خود در روان درمانی

کتاب کاربست شفقت به خود در روان درمانی

ابن سینا-فروغی

محصول جدید

350,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
تیم دسموند
علی اکبر فروغی، سجاد خانجانی
ابن سینا
978-622-6889-59-9
208
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب کاربست شفقت به خود در روان درمانی

کتاب کاربست شفقت به خود در روان درمانی

مــحصولات مرتبط