جدید کتاب خالکوبی پرنده

کتاب خالکوبی پرنده

روزنه-مهاجرانی

محصول جدید

کتاب خالکوبی پرنده اثر دنیا میخائیل ترجمه حمیدرضا مهاجرانی توسط انتشارات روزنه منتشر شده است.

750,000 ریال

رمان و داستان
دنیا میخائیل
حمیدرضا مهاجرانی
روزنه
9782000937241
292
1400
1
رقعی
شومیز
قسمتی از کتاب :
 1 مرتبه که در روز روشن داشتند وحشیانه به آنها تجاوز گروهی می کردند یکی از اسیران فریاد کشید و گفت: «تمامش کنید...!! اگر کسی با خواهران و مادران شما این چنین رفتاری کند خوشتان می آید!!؟» این را که گفت یکی از نگهبانان به قدری محکم او را به دبوار کوبید که نقش زمین شد. پشت سر او یک زن دیگر فریاد کشید و همانطور که با جیغ و داد کلماتی نامفهوم و پرورده در خشم میگفت تف غلیظی به صورت آن نگهبان انداخت. هلن هم به تقلید از او همان کار را کرد و بعد از او اسیری دیگر و دیگر ...

نوشتن نقد و نظر

کتاب خالکوبی پرنده

کتاب خالکوبی پرنده

کتاب خالکوبی پرنده اثر دنیا میخائیل ترجمه حمیدرضا مهاجرانی توسط انتشارات روزنه منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط