جدید کتاب بررسی سرنوشت انسان ها و جوامع بر اساس سنت تغییر در قرآن

کتاب بررسی سرنوشت انسان ها و جوامع بر اساس سنت تغییر در قرآن

سروش_گرجی

محصول جدید

کتاب بررسی سرنوشت انسان ها و جوامع بر اساس سنت تغییر در قرآن منتشر شد

500,000 ریال

دین
مهدی گرجی
سروش
9789641217213
206
1400
1
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب بررسی سرنوشت انسان ها و جوامع بر اساس سنت تغییر در قرآن

کتاب بررسی سرنوشت انسان ها و جوامع بر اساس سنت تغییر در قرآن

کتاب بررسی سرنوشت انسان ها و جوامع بر اساس سنت تغییر در قرآن منتشر شد

مــحصولات مرتبط