کتاب پرسش های چهارگزینه ای قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

سخنوران-آخوندی

محصول جدید

1,750,000 ریال

حسابداری
احمد آخوندی
سخنوران
373
1400
8
رحلی
شومیز
1400-05-29

کتاب

عالی

    نوشتن نقد و نظر

    کتاب پرسش های چهارگزینه ای قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

    کتاب پرسش های چهارگزینه ای قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

    مــحصولات مرتبط