ارزان شد! کتاب حسابداری مدیریت

کتاب حسابداری مدیریت محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی دیلمی

کتاب مهربان-نیکبخت

محصول جدید

در دنیای رقابتی و پیچیده کنونی داشتن اطلاعات مالی و حسابداری و مسلح بودن به دانش مدیریت و آشنایی با تکنیک های تصمیم گیری امری لازم وضروری است و موفقیت هر سازمان در گرو شناخت مشکلات و پاسخ به آن هاست. حسابداری مدیریت در واقع نقشی است که حسابداران در جهت کمک به مدیران در انجام وظایفشان انجام میدهند.

855,000 ریال

-10%

950,000 ریال

مدیریت
محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی دیلمی
کتاب مهربان
978-600-5823-39-4
600
1398
14
وزیری
شومیز

حسابداران مدیریت با فرموله کردن مسائل، شناسایی اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل مسایل و بکارگیری منابع اطلاعاتی مختلف موجود در بخشهای مختلف سازمان جهت استفاده در تجزیه و تحلیل و مشخص کردن منابع اطالعاتی خارج از شرکت نظیر حجم و میزان فروش رقبا و به عنوان مشاور مدیریت ایفا نقش میکنند. افزایش سطح رقابت در عرصه بین المللی، فناوری های جدید وتغییر در فرآیند کسب و کار موجب شده تا مدیریت هزینه به کمک حسابداران مدیریت ، پویایی و اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند . مدیران خواهان مشاورینی مطلع هستند که آنها را در اتخ اذ تصمیمات بهتر یاری نماید . حسابداران مدیریت می توانند با کسب آخرین دستاوردهای علمی موجود در این خصوص بسیار کارآمد واقع شوند و در پی ریزی استراتژی شرکت و دستیابی به آن نقش کلیدی ایفا نمایند. در برخی از شرکتهای ایرانی هنوز از سیستمهای نیمه مکانیزه و بعضا دستی حسابداری استفاده می شود و حتی شرکت هایی هم که از برنامه های کامپیوتری استفاده م ی کنند عدم یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی در آنها مشهود است و با ان سجام و به موقع بودن اطلاعاتی فاصله زیادی دارند . به نحوی که هنوز بند مربوط به مدون نبودن سیستم حسابداری صنعتی (حتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) در گزارش حسابرسی شرکت ها به چشم می خورد. از سوی دیگر هنوز سیستم های پیشرفته یکپارچه اطلاعاتی به دلیل قیمت بالا و مخارج راه اندازی کلان، نبود پرسنل با صلاحیت و قابلیت ها ی لازم و ERP نظیر کمرنگ بودن انگیزه ، مورد استفاده عموم شرکت ها قرار نگرفته است . برای رفع این معضل تربیت متخصصین آگاه به مباحث تئوریک طراحی سیستم های اطلاعاتی و بخصوص سیستم های مدیریت هزینه و نیز حسابرسی سیستم های هزینه یابی بسیار ضروری است از سوی دیگر، امروزه این اعتقاد وجود دارد که دیگر هدف از جمع آوری اطلاعات و تخصیص هزینه ها ، صرفا بحث کنترل نیست بلکه موضوعاتی نظیر پیش بینی، برنامه ریزی و ارزیابی نیز مطرح است که از بار اطلاعاتی بیشتری برخورداراست . از اینرو اطلاعات تاریخی مربوط به هزینه و بهای تمام شده کالا و خدمات،تجزیه و تحلیل انحرافات هزی نه که زمان زیادی از وقت حسابداران صنعتی را گرفته و آنها را مبدل به " پلیس حسابدار " کرده است، مطلوبیت خود را برای کنترل فرآیندها و عملیات شرکت از دست داده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب حسابداری مدیریت محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی دیلمی

کتاب حسابداری مدیریت محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی دیلمی

در دنیای رقابتی و پیچیده کنونی داشتن اطلاعات مالی و حسابداری و مسلح بودن به دانش مدیریت و آشنایی با تکنیک های تصمیم گیری امری لازم وضروری است و موفقیت هر سازمان در گرو شناخت مشکلات و پاسخ به آن هاست. حسابداری مدیریت در واقع نقشی است که حسابداران در جهت کمک به مدیران در انجام وظایفشان انجام میدهند.

مــحصولات مرتبط