کتاب مجموعه کامل قوانین مالیاتی 1400

سخنوران-آخوندی

محصول جدید

به انضمام دستورالعمل ها آیین نامه ها و بخش نامه ها

2,100,000 ریال

حسابداری
احمد آخوندی
سخنوران
978-622-215-969-9
773
1400
9
وزیری
شومیز
سوم

در بخشی از پیش‌گفتار کتاب حاضر می‌خوانیم: «یکی از عوامل عمده‌ی رعایت قوانین و مقررات، عدم اطلاع و آگاهی افراد از قوانین و مقررات موجود است. برای اینکه قانون در جامعه حاکم شود، باید اعضای جامعه نسبت به آن شناخت و آگاهی کافی داشته باشند؛ یعنی شناخت، قدم اول برای اجرای قوانین و مقررات است. در وضعیت کنونی، جهل به قوانین و مقررات در کشور ما معلول عوامل متعددی است. مهم‌ترین این عوامل وجود نقیصه و نارسایی در سیستم اطلاع‌رسانی کشور است... . در این راستا و با عنایت به اینکه اولین ابزار شناخت قانون در دسترس بودن متن قانون است، انتشارات سخنوران افتخار دارد با هدف اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع و با انگیزه‌ی در دسترس قرار دادن، متن قانون را منطبق با روزنامه‌ی رسمی منتشر و توزیع کند.»

نوشتن نقد و نظر

کتاب مجموعه کامل قوانین مالیاتی 1400

کتاب مجموعه کامل قوانین مالیاتی 1400

به انضمام دستورالعمل ها آیین نامه ها و بخش نامه ها

مــحصولات مرتبط