جدید دگرگونی های بزرگ رمزگشای چهار میلیارد سال حیات از فسیل های باستانی تا DNA

کتاب دگرگونی های بزرگ رمزگشای چهار میلیارد سال حیات از فسیل های باستانی تا DNA

نشرنو-کیانی مقدم

محصول جدید

360,000 ریال

زیست
نیل شوبین
قاسم کیانی مقدم
مازیار
978-622-7280-050
248
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب دگرگونی های بزرگ رمزگشای چهار میلیارد سال حیات از فسیل های باستانی تا DNA

کتاب دگرگونی های بزرگ رمزگشای چهار میلیارد سال حیات از فسیل های باستانی تا DNA

مــحصولات مرتبط