جدید کتاب کارگاه آموزشی نقشه برداری جریان ارزش 2

کتاب کارگاه آموزشی نقشه برداری جریان ارزش 2

آموزه _ موتابیان _ دربندی

محصول جدید

450,000 ریال

معماری و عمران
مایک رادر _ جان شوک
کاظم موتابیان _ مریم دربندی
آموزه
9786229595633
98
1
1398
رحلی
شوميز

نوشتن نقد و نظر

کتاب کارگاه آموزشی نقشه برداری جریان ارزش 2

کتاب کارگاه آموزشی نقشه برداری جریان ارزش 2

مــحصولات مرتبط