جدید کتاب وزارت در عهد سلاطین سلجوقی

کتاب وزارت در عهد سلاطین سلجوقی

دانشگاه تهران-اقبال-دانش پژوه

محصول جدید

کتاب وزارت در عهد سلاطین سلجوقی اثر عباس اقبال، محمدتقی دانش پژوه، یحیی ذکاء نشر دانشگاه تهران منتشر شده است

240,000 ریال

تاريخ
عباس اقبال، محمدتقی دانش پژوه، یحیی ذکاء
دانشگاه تهران
9789640350157
332
1395
3
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب وزارت در عهد سلاطین سلجوقی

کتاب وزارت در عهد سلاطین سلجوقی

کتاب وزارت در عهد سلاطین سلجوقی اثر عباس اقبال، محمدتقی دانش پژوه، یحیی ذکاء نشر دانشگاه تهران منتشر شده است

مــحصولات مرتبط