جدید کتاب از مجموعه تاریخ کمبریج تاریخ ایران دوره پهلوی از رضا شاه تا انقلاب اسلامی

کتاب از مجموعه تاریخ کمبریج تاریخ ایران دوره پهلوی از رضا شاه تا انقلاب اسلامی

جامی-ثاقب فر

محصول جدید

کتاب از مجموعه تاریخ کمبریج تاریخ ایران دوره پهلوی اثر پیتر اوری ترجمه مرتضی ثاقب فر توسط انتشارات جامی منتشر شده است.

1,700,000 ریال

تاریخ
پیتر اوری
مرتضی ثاقب فر
جامی
9782000192602
691
1399
3
وزیری
زرکوب

نوشتن نقد و نظر

کتاب از مجموعه تاریخ کمبریج تاریخ ایران دوره پهلوی از رضا شاه تا انقلاب اسلامی

کتاب از مجموعه تاریخ کمبریج تاریخ ایران دوره پهلوی از رضا شاه تا انقلاب اسلامی

کتاب از مجموعه تاریخ کمبریج تاریخ ایران دوره پهلوی اثر پیتر اوری ترجمه مرتضی ثاقب فر توسط انتشارات جامی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط