جدید کتاب کاربرد تحلیل بنیادی فاندامنتال در بازار ارز

کتاب کاربرد تحلیل بنیادی فاندامنتال در بازار ارز

آراد-رحمانی

محصول جدید

کتاب کاربرد تحلیل بنیادی فاندامنتال در بازار ارز نویسنده: رحمانی توسط  نشر آراد منتشر شده است.

985,000 ریال

بورس
خلیل رحمانی
332
9786001864797
1
1399
وزیری
شومیز

فهرست سر فصل ها:

فصل اول: مقدمات

فصل دوم: آشنایی عمومی با بازارهای مالی

فصل سوم: آشنایی با بازار پول و اوراق قرضه

فصل چهارم: نظریه ها و تئوری هایی در مورد ورود به بازارهای مالی

فصل پنجم: ساختارشناسی بازار تبادلات ارزی

فصل ششم: شناخت تحلیل بنیادی و دانش اقتصاد

فصل هفتم: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

فصل هشتم: تورم

فصل نهم: سایت های پولی و مالی

فصل دهم: چرخه های کسب و کار

فصل یازدهم: گزارش ها و شاخص های اقتصادی

نوشتن نقد و نظر

کتاب کاربرد تحلیل بنیادی فاندامنتال در بازار ارز

کتاب کاربرد تحلیل بنیادی فاندامنتال در بازار ارز

کتاب کاربرد تحلیل بنیادی فاندامنتال در بازار ارز نویسنده: رحمانی توسط  نشر آراد منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط