جدید کتاب رازهایی از معامله گری غیر هیجانی

کتاب رازهایی از معامله گری غیر هیجانی

چالش -نجفی

محصول جدید

کتاب رازهایی از معامله گری غیر هیجانی اثر لری لوین. ترجمه نجفی نشرچالش منتشر شده است

600,000 ریال

بورس
لری لوین
سعید نجفی
چالش
194
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب رازهایی از معامله گری غیر هیجانی

کتاب رازهایی از معامله گری غیر هیجانی

کتاب رازهایی از معامله گری غیر هیجانی اثر لری لوین. ترجمه نجفی نشرچالش منتشر شده است

مــحصولات مرتبط