جدید کتاب سرمایه گذار رفتاری

کتاب سرمایه گذار رفتاری

چالش-بهزادفر

محصول جدید

کتاب سرمایه گذار رفتاری اثر دانیل کراسبی ترجمه بهنام بهزادفر، شاهین احمدی، محمد ابراهیم سماوی نشر چالش منتشر شده است

950,000 ریال

بورس
دانیل کراسبی
بهنام بهزادفر، شاهین احمدی، محمد ابراهیم سماوی
چالش
978-622-6017-66-4
332
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سرمایه گذار رفتاری

کتاب سرمایه گذار رفتاری

کتاب سرمایه گذار رفتاری اثر دانیل کراسبی ترجمه بهنام بهزادفر، شاهین احمدی، محمد ابراهیم سماوی نشر چالش منتشر شده است

مــحصولات مرتبط