جدید کتاب معامله گری با روش چنگال اندروز به سبک گوردون

کتاب معامله گری با روش چنگال اندروز به سبک گوردون

آراد-درزی

محصول جدید

کتاب معامله گری با روش چنگال اندروز به سبک گوردون اثر گوردون دین دروس مترجم وحید درزی، نفیسه صالحی سیاوشانی توسط نشر آراد منتشر شده است

255,000 ریال

بورس
گوردون دین دروس
وحید درزی، نفیسه صالحی سیاوشانی
آراد
978-600-186-396-7
84
1
1398
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب معامله گری با روش چنگال اندروز به سبک گوردون

کتاب معامله گری با روش چنگال اندروز به سبک گوردون

کتاب معامله گری با روش چنگال اندروز به سبک گوردون اثر گوردون دین دروس مترجم وحید درزی، نفیسه صالحی سیاوشانی توسط نشر آراد منتشر شده است

مــحصولات مرتبط