جدید کتاب کوچینگ چیست

کتاب کوچینگ چیست

نگاه نوین-متحدین

محصول جدید

کتاب کوچینگ چیست اثر یاسر متحدین , مصطفی جهانگیر توسط انتشارات نگاه نوین منتشر شده است.

500,000 ریال

انگیزشی و موفقیت
یاسر متحدین , مصطفی جهانگیر
نگاه نوین
9786008913726
123
1400
1
رقعی
شومیز

کوچینگ دانش و مهارتی بین رشته ای میباشد که دامنه ی کاربرد وسیعی دارد؛ از طرفی به عنوان یک مهارت ارتباطی در دسته مهارت های نرم قرار می گیرد که تمام انسان ها به آن نیاز دارند و از طرفی در تعاملات اجتماعی و تجاری به عنوان یک ابزار مدرن در دنیا برای مدیران و رهبران، مدرسان، مشاوران، درمانگران و... شناخته می شود.

به غیر از کاربردهایی که گفته شد  کوچینگ می تواند به عنوان یک شغل و حرفه با درآمد خوب هم در نظر گرفته شود.

نوشتن نقد و نظر

کتاب کوچینگ چیست

کتاب کوچینگ چیست

کتاب کوچینگ چیست اثر یاسر متحدین , مصطفی جهانگیر توسط انتشارات نگاه نوین منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط