جدید کتاب جادوی نظم و تحول در زندگی هنر ژاپنی نظم بخشی و مرتب سازی

کتاب جادوی نظم و تحول در زندگی هنر ژاپنی نظم بخشی و مرتب سازی

بهزاد-بهرامی

محصول جدید

کتاب جادوی نظم و تحول در زندگی هنر ژاپنی نظم بخشی و مرتب سازی اثر ماری کندو ترجمه مریم بهرامی نشر بهزاد منتشر شده است

300,000 ریال

انگیزشی و موفقیت
ماری کندو
مریم بهرامی
بهزاد
9786001990694
180
1398
1
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب جادوی نظم و تحول در زندگی هنر ژاپنی نظم بخشی و مرتب سازی

کتاب جادوی نظم و تحول در زندگی هنر ژاپنی نظم بخشی و مرتب سازی

کتاب جادوی نظم و تحول در زندگی هنر ژاپنی نظم بخشی و مرتب سازی اثر ماری کندو ترجمه مریم بهرامی نشر بهزاد منتشر شده است

مــحصولات مرتبط