جدید کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن پنج گام ساده علمی و تایید شده برای کاهش اضطراب استرس و افکار سمی

کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن پنج گام ساده علمی و تایید شده برای کاهش اضطراب استرس و افکار سمی

ذهن آویز-علی پناهی

محصول جدید

کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن اثر کارولین لیف ترجمه علی پناهی توسط انتشارات ذهن آویز منتشر شده است.

1,050,000 ریال

انگیزشی و موفقیت
کارولین لیف
علی علی پناهی
ذهن آویز
9786001184857
344
1400
1
رقعی
شومیز
فکر های مسموم، افسردگی، اضطراب-آشفتگی ذهنی ما غالبا با دنیای آشفته بیشتر میشود و با ناتوانی در مدیریت افکار فراری ما ادامه پیدامیکند  ولی ما نباید طوری در این آشفتگی ذهنی کنار بیاییم که گویی این یک عادت جدید ماست. امید و کمک در دسترس ما میباشد-و امکان دارد راه رسیدن به افکار سالم تر و اوج خوشبختی کوتاهتر از آن چیزی باشد که شما تفکر میکنید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن پنج گام ساده علمی و تایید شده برای کاهش اضطراب استرس و افکار سمی

کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن پنج گام ساده علمی و تایید شده برای کاهش اضطراب استرس و افکار سمی

کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن اثر کارولین لیف ترجمه علی پناهی توسط انتشارات ذهن آویز منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط