جدید کتاب منحنی خلاقیت چگونه بهترین ایده را در بهترین زمان پرورش دهیم

کتاب منحنی خلاقیت چگونه بهترین ایده را در بهترین زمان پرورش دهیم

هورمزد-نبی زاده

محصول جدید

کتاب منحنی خلاقیت نویسنده: آلن گانت ترجمه: نبی زاده توسط نشر هورمزد منتشر شده است.

490,000 ریال

انگیزشی و موفقیت
آلن گانت
فاطمه نبی زاده
هورمزد
9786227251371
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب منحنی خلاقیت چگونه بهترین ایده را در بهترین زمان پرورش دهیم

کتاب منحنی خلاقیت چگونه بهترین ایده را در بهترین زمان پرورش دهیم

کتاب منحنی خلاقیت نویسنده: آلن گانت ترجمه: نبی زاده توسط نشر هورمزد منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط