جدید کتاب حافظه نامحدود نحوه استفاده از استراتژی های پیشرفته یادگیری جهت یادگیری سریع یادآوری و بهره وری

کتاب حافظه نامحدود نحوه استفاده از استراتژی های پیشرفته یادگیری جهت یادگیری سریع یادآوری و بهره وری

علم-مربوط

محصول جدید

کتاب حافظه نامحدود نحوه استفاده از استراتژی های پیشرفته یادگیری جهت یادگیری سریع یادآوری و بهره وری نویسنده: کوین هورسلی ترجمه: شیما مربوط توسط نشر علم منتشر شده است.

360,000 ریال

انگیزشی و موفقیت
کوین هورسلی
شیما مربوط
علم
9786222461546
190
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب حافظه نامحدود نحوه استفاده از استراتژی های پیشرفته یادگیری جهت یادگیری سریع یادآوری و بهره وری

کتاب حافظه نامحدود نحوه استفاده از استراتژی های پیشرفته یادگیری جهت یادگیری سریع یادآوری و بهره وری

کتاب حافظه نامحدود نحوه استفاده از استراتژی های پیشرفته یادگیری جهت یادگیری سریع یادآوری و بهره وری نویسنده: کوین هورسلی ترجمه: شیما مربوط توسط نشر علم منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط