جدید کتاب هرس ذهن راهنمای عملی برای زندگی بدون نگرانی اضطراب و افکار منفی

کتاب هرس ذهن راهنمای عملی برای زندگی بدون نگرانی اضطراب و افکار منفی

آموخته-حکیمی زاده

محصول جدید

320,000 ریال

انگیزشی و موفقیت
آموخته
978-622-665041-0
170
1
1399
رقعی
شومیز

اگر میخواهید این کتاب را فقط بخوانید بهتر است آن را نخرید. این کتاب مجموعه ‌ای از تمرین‌ها و راهبردهایی عملی است و فقط خواندنش به کارتان نمی‌آید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب هرس ذهن راهنمای عملی برای زندگی بدون نگرانی اضطراب و افکار منفی

کتاب هرس ذهن راهنمای عملی برای زندگی بدون نگرانی اضطراب و افکار منفی

مــحصولات مرتبط