تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای خاور نزدیک

دیدار- زاهدی

محصول جدید

100,000 ریال

اقتصاد
مسعود زاهدی اول
دیدار
9786001040832
228
1
1392
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای خاور نزدیک

تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای خاور نزدیک

مــحصولات مرتبط