کتاب اقتصاد بخش عمومی هزینه های دولت

جنگل- پژویان

محصول جدید

فصل نخست به معرفی تاریخچه این شاخه از علم اقتصاد پرداخته، تا دید کلی از روند تغییرات در تحلیل هزینه های دولت، و بخصوص نظریه کالاهای عمومی را در اختیار خواننده بگذارد.

600,000 ریال

اقتصاد
دکترجمشید پژویان
جنگل، جاودانه
9789646089501
302
10
1389
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب اقتصاد بخش عمومی هزینه های دولت

کتاب اقتصاد بخش عمومی هزینه های دولت

فصل نخست به معرفی تاریخچه این شاخه از علم اقتصاد پرداخته، تا دید کلی از روند تغییرات در تحلیل هزینه های دولت، و بخصوص نظریه کالاهای عمومی را در اختیار خواننده بگذارد.

مــحصولات مرتبط