کتاب نقشه راه بازاریابی روشها معیارها و ابزارها

بازاریابی-اسداللهی

محصول جدید

نویسنده‌ی کتاب، نقشه راه را اینطور تعریف می‌کند:
نقشه راه بازاریابی فرایند شناسایی معیارهایی است که شاخصهای معتبری از عملکرد بازاریابی در زمینه‌های پیگیری اهداف آن، پیگیری این معیارها در گذر زمان، و استفاده از نتایج برای بهبود نحوه‌ی انجام بازاریابی هستند.

این محصول در انبار موجود نیست

160,000 ریال

جری رکلی
دکتر امین اسداللهی، مهدی خیرآبادی
بازاریابی
978-600-6982-58-8
207
1395
1

نوشتن نقد و نظر

کتاب نقشه راه بازاریابی روشها معیارها و ابزارها

کتاب نقشه راه بازاریابی روشها معیارها و ابزارها

نویسنده‌ی کتاب، نقشه راه را اینطور تعریف می‌کند:
نقشه راه بازاریابی فرایند شناسایی معیارهایی است که شاخصهای معتبری از عملکرد بازاریابی در زمینه‌های پیگیری اهداف آن، پیگیری این معیارها در گذر زمان، و استفاده از نتایج برای بهبود نحوه‌ی انجام بازاریابی هستند.

مــحصولات مرتبط