ارزان شد! کتاب اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست

کتاب اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست

نشر نی - کشاورز حداد

محصول جدید

هدف این کتاب معرفی عنوان‌هایی در موضوع اقتصادسنجی داده‌های خرد با نگرش تحلیل کمی برای یافتن یک رابطه‌ی علی در میان متغیرهای مورد مطالعه است.

360,000 ریال

-10%

400,000 ریال

اقتصاد
غلامرضا کشاورز حداد
نشر نی
978-964-185-457-9
492
1
1394
وزیری
شومیز

در این کتاب نخست تکنیک‌های اقتصادسنجی خرد شامل مدلسازی متغیرهای وابسته‌ی محدودشده، رگرسیون داده‌های پانل، رگرسیون کوانتیل و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته معرفی می‌شوند. در بخش دوم کتاب روش‌های اقتصادسنجی ارزیابی سیاست شامل رگرسیون تشریح می‌گردد. کل مطالب پوشش داده‌شده با نگرش نظری و نیز با کاربردهایی از داده‌های خرد اقتصاد ایران با نرم‌افزار stata ارائه شده است. انتظار می‌رود که مطالب آن برای دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های علوم اقتصادی، مدیریت، علوم تربیتی، رشته‌های پیراپزشکی و علوم مالی سودمند باشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست

کتاب اقتصادسنجی داده های خرد و ارزیابی سیاست

هدف این کتاب معرفی عنوان‌هایی در موضوع اقتصادسنجی داده‌های خرد با نگرش تحلیل کمی برای یافتن یک رابطه‌ی علی در میان متغیرهای مورد مطالعه است.

مــحصولات مرتبط