جدید کتاب بانک هوشمندتر چرا مدیریت پول مهم تر از انتقال پول است

کتاب بانک هوشمندتر چرا مدیریت پول مهم تر از انتقال پول است

پارس کتاب-قربانی

محصول جدید

320,000 ریال

رن شولین
رضا قربانی، پیمان رحمانی
پارس کتاب
230
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب بانک هوشمندتر چرا مدیریت پول مهم تر از انتقال پول است

کتاب بانک هوشمندتر چرا مدیریت پول مهم تر از انتقال پول است

مــحصولات مرتبط