جدید کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های اجرایی معادن ایران

کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های اجرایی معادن ایران

چاپ و نشر بازرگانی-عبدالله زاده

محصول جدید

کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های اجرایی معادن ایران نویسنده: عبدالله زاده ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

850,000 ریال

حسین عبدالله زاده
چاپ و نشر بازرگانی
978-964-468-838-6
307
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های اجرایی معادن ایران

کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های اجرایی معادن ایران

کتاب مجموعه کامل قوانین و آیین نامه های اجرایی معادن ایران نویسنده: عبدالله زاده ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط