جدید کتاب بانک و بانکداری فلسفه پیدایش و عملکرد ترازنامه و بانکداری باز

کتاب بانک و بانکداری فلسفه پیدایش و عملکرد ترازنامه و بانکداری باز

شاپرک سرخ-محمد روشنی

محصول جدید

کتاب بانک و بانکداری فلسفه پیدایش و عملکرد ترازنامه و بانکداری باز نویسنده: محمد روشنی توسط نشر شاپرک سرخ منتشر شده است.

350,000 ریال

اقتصاد
حمید محمد روشنی
شاپرک سرخ
433
978-600-463-366-6
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب بانک و بانکداری فلسفه پیدایش و عملکرد ترازنامه و بانکداری باز

کتاب بانک و بانکداری فلسفه پیدایش و عملکرد ترازنامه و بانکداری باز

کتاب بانک و بانکداری فلسفه پیدایش و عملکرد ترازنامه و بانکداری باز نویسنده: محمد روشنی توسط نشر شاپرک سرخ منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط