جدید کتاب شاخص های اقتصادی با تاکید بر شاخص قیمت

کتاب شاخص های اقتصادی با تاکید بر شاخص قیمت

شاپرک سرخ-محمد روشنی

محصول جدید

کتاب شاخص های اقتصادی با تاکید بر شاخص قیمت نویسنده: محمد روشنی توسط نشر شاپرک سرخ منتشر شده است.

250,000 ریال

حمید محمد روشنی
شاپرک سرخ
978-600-463365-9
167
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب شاخص های اقتصادی با تاکید بر شاخص قیمت

کتاب شاخص های اقتصادی با تاکید بر شاخص قیمت

کتاب شاخص های اقتصادی با تاکید بر شاخص قیمت نویسنده: محمد روشنی توسط نشر شاپرک سرخ منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط