جدید کتاب مطالب کلیدی و کاربردی در بازاریابی و تجارت بین الملل و صادرات

کتاب مطالب کلیدی و کاربردی در بازاریابی و تجارت بین الملل و صادرات

چاپ و نشر بازرگانی-زینال زاده

محصول جدید

کتاب مطالب کلیدی و کاربردی در بازاریابی و تجارت بین الملل و صادرات نویسنده: زینال زاده توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

860,000 ریال

مدیریت
ایرج زینال زاده
چاپ و نشر بازرگانی
9789644687174
346
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مطالب کلیدی و کاربردی در بازاریابی و تجارت بین الملل و صادرات

کتاب مطالب کلیدی و کاربردی در بازاریابی و تجارت بین الملل و صادرات

کتاب مطالب کلیدی و کاربردی در بازاریابی و تجارت بین الملل و صادرات نویسنده: زینال زاده توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط