کتاب ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک اقتصاد مهندسی

نشر نی-توفیق

محصول جدید

ویژگی این کتاب پرداختن به ارزیابی طرح‌ها، نه‌تنها از دیدگاه شرکت‌ها و بنگاه‌ها، بلکه از دیدگاه اجتماعی یعنی بخش عمومی است.

400,000 ریال

اقتصاد
فیروز توفیق
نشر نی
978-964-185-269-8
456
1396
2
وزیری
شومیز

در این کتاب، کوشش شده تا ضمن معرفی مباحث شامل معیارهای ارزیابی، مانند خالص ارزش کنونی، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده داخلی اصلاح‌شده، نقطهٔ سربه‌سری و جز این‌ها، و نیز تحلیل حساسیت، ریسک و نااطمینانی، به برخی مطالبی که لزوماً در همهٔ کتاب‌های ارزیابی گنجانده نمی‌شوند، مانند ارزیابی چندمعیاری برای گزینش طرح‌ها، انتخاب طرح‌ها در شرایط محدودیت سرمایه (بهینه‌یابی) و همچنین معرفی یکی از نرم‌افزارهای مهم ارزیابی طرح‌ها پرداخته شود. در هر قسمت بسته به ضرورت امکانات استفاده از صفحه گسترده‌ها، مانند اکسل، گوشزد شده است. 

نوشتن نقد و نظر

کتاب ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک اقتصاد مهندسی

کتاب ارزیابی طرح ها و تحلیل ریسک اقتصاد مهندسی

ویژگی این کتاب پرداختن به ارزیابی طرح‌ها، نه‌تنها از دیدگاه شرکت‌ها و بنگاه‌ها، بلکه از دیدگاه اجتماعی یعنی بخش عمومی است.

مــحصولات مرتبط