جدید کتاب هدفمندسازی پرداخت های انتقالی در كشورهای در حال توسعه بررسی درس ها و تجربه ها

کتاب هدفمندسازی پرداخت های انتقالی در كشورهای در حال توسعه بررسی درس ها و تجربه ها

علم

محصول جدید

85,000 ریال

اقتصاد
ديويد كودي و ديگران
غلامرضا غفاري،رضا اميدي
علم
9789642244539
204
1
1391
رقعي
شميز

نوشتن نقد و نظر

کتاب هدفمندسازی پرداخت های انتقالی در كشورهای در حال توسعه بررسی درس ها و تجربه ها

کتاب هدفمندسازی پرداخت های انتقالی در كشورهای در حال توسعه بررسی درس ها و تجربه ها

مــحصولات مرتبط