جدید کتاب شركت های ملی نفت به سوی فعاليت جهانی و فراملی

کتاب شرکت های ملی نفت به سوی فعاليت جهانی و فراملی

علم

محصول جدید

245,000 ریال

اقتصاد
محدرضا مهديزاده
علم
9789642245246
507
1
1392
وزيري
شميز

نوشتن نقد و نظر

کتاب شرکت های ملی نفت به سوی فعاليت جهانی و فراملی

کتاب شرکت های ملی نفت به سوی فعاليت جهانی و فراملی

مــحصولات مرتبط