کتاب تلنگرچی

کتاب مهربان -بهنام شهائی

محصول جدید

این کتاب دربارۀ کاربرد روانشناسی در چالش‌هایی است که ما در جهانِ کنونی شاهد هستیم. این کتاب، نتایج تیم کوچکی در قلب دولت بریتانیا را واکاوی می‌کند که وظیفۀ ترجمان نظریۀ روانشناسی و رویکرد آزمایش‌گرای اقدام و خط‌مشیِ روزمره به آن داده شد.

765,000 ریال

-10%

850,000 ریال

مدیریت
دیوید هالپرن
بهنام شهائی
کتاب مهربان
978-600-407-282-3
480
1
1398
رقعی
شومیز

این کتاب برخی از کارآزمایی‌ها و همچنین مصائب بین‌راهی، از جمله سختی‌های جلب توجّه خط‌مشی‌گذارانِ جریان اصلی به رویکرد رفتاری و نیز پافشاری بعضی‌ها برای دستیابی به نتایج قبل از موعد مقرر و پایان سرمایۀ سیاسی، را مستندسازی می‌کند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تلنگرچی

کتاب تلنگرچی

این کتاب دربارۀ کاربرد روانشناسی در چالش‌هایی است که ما در جهانِ کنونی شاهد هستیم. این کتاب، نتایج تیم کوچکی در قلب دولت بریتانیا را واکاوی می‌کند که وظیفۀ ترجمان نظریۀ روانشناسی و رویکرد آزمایش‌گرای اقدام و خط‌مشیِ روزمره به آن داده شد.

مــحصولات مرتبط