کتاب تجارت بین الملل نظریه ها و سیاست های بازرگانی

نشر نی- پورمقیم

محصول جدید

آن دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کالا و خدمات مربوط می‌شود و از دیدگاه اقتصاد خرد، تحت عنوان نظریه‌های خالص تجارت و سیاست‌های بازرگانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، «تجارت بین‌الملل» نامیده می‌شود

250,000 ریال

اقتصاد
سیدجواد پورمقیم
نشر نی
964-312-037-6
200
1398
19
وزیری
شومیز

کشورهای دنیا به‌وسیلهٔ شبکهٔ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیچیده‌ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقتصاد بین‌الملل روابط اقتصاد کشورهای مختلف جهان را بررسی می‌کند و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهای سیاسی آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد. روابط اقتصادی هم از طریق تجارت کالا و هم از راه جریان سرمایه ایجاد می‌شود که هرکدام پیامدهای مربوط به خود را دارد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تجارت بین الملل نظریه ها و سیاست های بازرگانی

کتاب تجارت بین الملل نظریه ها و سیاست های بازرگانی

آن دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کالا و خدمات مربوط می‌شود و از دیدگاه اقتصاد خرد، تحت عنوان نظریه‌های خالص تجارت و سیاست‌های بازرگانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، «تجارت بین‌الملل» نامیده می‌شود

مــحصولات مرتبط