کتاب رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه

نشر نی- پورمقیم

محصول جدید

هدف از نوشتن این کتاب ارائهٔ طرز عمل و روش‌های اقتصاد خرد است تا به دانشجویان امکان دهد که از این ابزار به روش خودشان و نه به‌صورت انتخاب موارد از پیش حل‌شده درمتن کتاب استفاده کنند. 

این محصول در انبار موجود نیست

500,000 ریال

اقتصاد
هال واریال
سیدجواد پورمقیم
نشر نی
978-964-312-569-1
728
1393
7
وزیری
شومیز

درحال حاضر کتاب‌های بسیاری در زمینهٔ اقتصاد خرد به‌صورت تألیف و ترجمه وجود دارد. ولی به‌نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از آن‌ها به اندازهٔ این کتاب کامل و تحلیلی باشد. یکی از مشخصه‌های کتاب حاضر این است که با تحلیلی دقیق، نکات ریز و مهم اقتصاد خرد را بررسی می کند و با استفاده از روش نموداری و حساب دیفرانسیل در پیوست فصل‌ها، به‌خوبی موضوعات را قابل درک می‌سازد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه

کتاب رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه

هدف از نوشتن این کتاب ارائهٔ طرز عمل و روش‌های اقتصاد خرد است تا به دانشجویان امکان دهد که از این ابزار به روش خودشان و نه به‌صورت انتخاب موارد از پیش حل‌شده درمتن کتاب استفاده کنند. 

مــحصولات مرتبط