کتاب اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست های اقتصادی

نشر نی- تفضلی

محصول جدید

کتاب حاضر مجموعهٔ تکمیل‌شده از رشته سخنرانی‌هایی است که مؤلف در دانشگاه در رشتهٔ اقتصاد ایراد کرده است.

این محصول در انبار موجود نیست

400,000 ریال

اقتصاد
فریدون تفضلی
نشر نی
964-312-459-2
896
1393
20
وزیری
شومیز

مؤلف سعی کرده است نظریه‌های اقتصاد کلان را به زبانی ساده و با استفاده از روش‌های توصیفی، هندسی و ریاضی برای دانشجویان و علاقه‌مندان رشتهٔ اقتصاد بیان کند، از دو بعد اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی مباحث اقتصاد کلان را ارائه و مهم‌ترین نظریه‌های اقتصادی را شرح دهد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست های اقتصادی

کتاب اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست های اقتصادی

کتاب حاضر مجموعهٔ تکمیل‌شده از رشته سخنرانی‌هایی است که مؤلف در دانشگاه در رشتهٔ اقتصاد ایراد کرده است.

مــحصولات مرتبط