جدید کتاب روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی

کتاب روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی

چاپار

محصول جدید

450,000 ریال

اطلاعات و دانش شناسی
لیون واگان
کیوان کوشا، محمدرضا زارع
چاپار
286
1
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی

کتاب روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی

مــحصولات مرتبط