جدید کتاب خلاصه مباحث روش های تحقیق و آمار

کتاب خلاصه مباحث روش های تحقیق و آمار

کتابدار-آخشیک

محصول جدید

150,000 ریال

اطلاعات و دانش شناسی
سمیه سادات آخشیک
کتابدار
978-600-5489-68-2
148
1
1399
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب خلاصه مباحث روش های تحقیق و آمار

کتاب خلاصه مباحث روش های تحقیق و آمار

مــحصولات مرتبط