جدید کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات

کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات

نشر علم-دادگران

محصول جدید

کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات اثر هانو هارت ترجمه سیدمحمد دادگران توسط نشر علم منتشر شده است.

850,000 ریال

ارتباطات و روزنامه نگاری
هانو هارت
سیدمحمد دادگران
علم
356
1392
1
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات

کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات

کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات اثر هانو هارت ترجمه سیدمحمد دادگران توسط نشر علم منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط