کتاب مقاله نویسی از بحث های نظری تا رویه های علمی

اندیشه احسان-میرزایی

محصول جدید

کتاب مقاله نویسی از بحث های نظری تا رویه های علمی اثرخلیل میرزایی نشر اندیشه احسان منتشر شده است

1,620,000 ریال

ارتباطات و روزنامه نگاری
خلیل میرزایی
اندیشه احسان
9786226026093
466
1400
1
رقعی
شومیز

کتاب مقاله نویسی از بحث های نظری تا رویه های علمی یک کتاب آموزشی -الگویی عمل گرا است که در آن تلاش می شود نه تنها به ساختار انواع مقاله ها و نیز هر بخش از آنها پرداخته شود بلکه بر آن است تا با ارائه الگوهای عملی همراه با مقاله های نمونه ای ، هم به زبان فارسی و هم به انگلیسی به کاربرا واقعی در راستای سازماندهی و نگارش مقاله کمک نماید و در عین حال سعی دارد نحوه ارسال مقاله هم به نشریه داخلی و هم ISI  را همراه با نمونه های واقعی و ارائه تصویری از آنها توضیح دهد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مقاله نویسی از بحث های نظری تا رویه های علمی

کتاب مقاله نویسی از بحث های نظری تا رویه های علمی

کتاب مقاله نویسی از بحث های نظری تا رویه های علمی اثرخلیل میرزایی نشر اندیشه احسان منتشر شده است

مــحصولات مرتبط