جدید کتاب در انديشه ايران گفتگوهايی در باب سیاست و توسعه

کتاب زبان باز پژوهشی درباره زبان ومدرنیت

مرکز-

محصول جدید

365,000 ریال

ادبیات و شعر
داریوش آشوری
مرکز
9789643059583
122
1
1396
رقعی
شومیز

این رساله دست آورد کار پژوهشی من درباره‌ی زبان فارسی در برخورد با جهان مدرن در دورانی چهل ساله است. مشکل زبانی ما در برخورد با جهان مدرن و خواسته‌های زبانی آن دو وجه از اندیشیدن و پژوهیدن را می‌طلبد: یکی، درباره‌ی رابطه‌ی جهان مدرن با زبان‌های قلمرو خود، و دیگر، وضع زبان فارسی در رویارویی با چالش مدرنیت. در این کتاب مباحثی هم چون زبان گفتار و زبان نوشتار، خودسرانگی زبان طبیعی، تاریخ پیدایش زبان‌های مدرن، بستر زبانی مدرنیت، کارکرد زبان‌مایه‌ی علمی، تکنیک‌های واژه سازی مکانیکی، رویارویی زبان فارسی و مدرنیت بررسی می‌شود.

نوشتن نقد و نظر

کتاب زبان باز پژوهشی درباره زبان ومدرنیت

کتاب زبان باز پژوهشی درباره زبان ومدرنیت

مــحصولات مرتبط